Storsteinnes skole:

Onsdag 17. mars var det overtakelsesforretning av nyskolen på Storsteinnes. Overtakelsesforretning er en formell juridisk overtakelse av bygget. Totalentreprenør har levert skolebygget i henhold til avtale, både med hensyn til tidsramme og budsjett. Noe gjenstående arbeid vil bli utført i ukene som kommer.
Overtakelse nyskolen  6h

Overtakelse nyskolen  1hov

 

 (Bilde: Lill-Karin Nyland, Nye Troms)

 Det var ordfører Gunda Johansen og Skanska Norges stedlige anleggsleder Bengt Arild Paulsen som signerte overtakelsesprotokollen.
 
 

(Bilde: Lill-Karin Nyland, Nye Troms)

 

 

 

Skisseprosjekt:
Undervisningsbygg Oslo 
Forprosjekt:
Barlindhaug Consult AS 
Byggeledelse:
Rambøll Norge AS
Prosjektledelse:
PTL AS
Totalentreprise:
Skanska Norge AS 
Detaljprosjektering:
Skanska Tekniske entreprise AS
Arkitekt:
Peter W. Søderman, Barlindhaug Consult AS
Landskapsarkitekt:
Jeanett Austad,  Asplan Viak AS
Interiørarkitekt:
Marit Tislevoll Odland, Link Signatur AS
Oppdragsgiver:
Balsfjord kommune
Antall elever:
400
Antall ansatte:
60
Areal inkl. kulturskole:
5.268 m²
Kostnader totalprosjekt:
161 600 000
Areal utomhus:
18.600 m²
 

P 3170183

 
 
 
(Bilde: Åge Alexandersen, PTL)
 
I forkant av den formelle delen var det besiktigelse av de nye skolelokalene for de som skal bruke bygget, representert med rektor Berit Karlsen, kulturskolerektor Roy Hansen og kommunalsjef Marion Ursfjord. 
 

 
De branntekniske funksjonene ble sjekket ved utløsing av brannalarmen til 110 sentralen. Det lokale brannvesenet var på stedet etter ca 15 min. Brannkorpset fikk anledning til å besiktige bygget. Befaringen er et viktig ledd for å kunne lage riktige innsatsplaner i tilfelle brann ved skolen.

P 3170186

 

 
(Bilde: Åge Alexandersen, PTL)

Elevrådet var også invitert til en inspeksjon av de nye skolelokalene. Samtlige skoleelever ser fram til å flytte inn i nyskolen. Elevrådsrepresentanter har også deltatt i arbeidsgrupper i planlegging- og utbyggingsfase. Elevenes interesser har i så måte vært ivaretatt.