Falske identiteter har blitt et økende problem i det norske samfunnet, Skatteetaten har den senere tid sett at D-nummerordningen har blitt utnyttet for å skaffe falsk identitet i Norge. Samtidig er det mange med D-nummer som skulle hatt fødselsnummer. Derfor endres rutinene for utstedelse av skattekort til personer med D-nummer. Nå må de møte opp på skattekontoret for identitets- og legitimasjonskontroll. Tidligere fikk de skattekortet automatisk tilsendt.

- Vi håper at dette vil føre til færre falske identiteter basert på D-nummer og at vi får en bedre oversikt over personer med D-nummer, sier skattedirektør Svein Kristensen.

Det er bare de som skal være i Norge under 6 måneder som skal ha D-nummer. De som skal oppholde seg lenger, må søke om innflytting til Norge. De vil dermed får fødselsnummer i stedet for D-nummer.

Se mer informasjon på skatteetaten.no