I den forbindelse er det nødvendig med befaring av alle eiendommene. Befaringen går ut på at befaringsmenn/kvinner oppsøker alle eiendommer i kommunen og tar bilder av byggene som står på eiendommen. Det skal kun gjøres en utvendig befaring og der er derfor ikke nødvendig at eier er tilstede. Skulle du likevel ha behov for å være tilstede under befaringen må du ta kontakt med oss snarest. (e-post: eskatt@balsfjord.kommune.no eller tlf: 777 22 101)

Bildene som blir tatt brukes av sakkyndig nemnd til å taksere eiendommen/byggene (fastsette grunnlaget for eiendomsskatt).

Befaringene vil starte opp i uke 28 og pågå ut året.

www.seeiendom.no vil du finne din eiendom ved å søke på 1933-gnr/bnr.