Merk at det skal følge med regnskapsskjema og revisorrapport med søknaden.

Vedlegg KUD's brev datert 25.01.12 til organisasjonene:

momskompensasjon.pdf