• Stillingen er knyttet direkte mot ungdom og foreldre/foresatte, både i forhold til informasjon og tiltak.
  • Stillingen går ut på å jobbe forebyggende, samt følge opp ungdom som ruser seg (alkohol/narkotika) eller er i faresonen for å utvikle rusatferd.
  • Maria kan tilby samtaler, oppfølging, tilrettelegging for aktiviteter, hjemmebesøk, eller møtes utenfor hjemmet på andre ulike aktiviteter.
  • Samarbeidspartnere er barnevern, lege, helsesøster, skoler, politi, NAV, foreldre/foresatte og enhet for psykisk helse (ungdom). Jeg er åpen for å delta på møter der dere ser behov for å bruke meg som samarbeidspartner.

Kontaktinformasjon:

Enhet Psykisk helse og ReHabilitering

Prosjektmedarbeider Ungdom & Rus

Maria Wingstad

Tlf: 77 72 21 66 / 954 84 684

maria.wingstad@balsfjord.kommune.no