En ny metode for å fastsette likningsverdien på boliger er innført fra og med inntektsåret 2010. Formålet med endringen er å få bedre sammenheng mellom boligeiendommers likningsverdi og omsetningsverdi. De nye reglene omfatter alle boligeiendommer, med unntak av boliger på Svalbard, fritidsboliger, våningshus og boliger i utlandet.

Andelseiere i boligbyggelag vil få brev fra Skatteetaten om å innrapportere opplysninger om leilighetene på lik linje med andre boligeiere. I brevet fra Skatteetaten er det vedlagt et skjema som skal fylles ut og returneres til Skatteetaten.

 Frem med målebåndet?

Boligeierne må innrapportere opplysninger om boligareal, byggeår og boligtype. De fleste boligeiere finner disse opplysningene i salgsoppgaver og taksdokumenter, men noen må kanskje frem med målebåndet.

 Skatteetaten trenger arealet av boligens primære rom (P-ROM). Primære rom er alt som kan defineres som oppholdsrom i boligen; kjøkken, stue, bad, vaskerom, entré, soverom og lignende. Garasje, uinnredet loft og kjellerrom, boder og andre typer oppbevaringsrom regnes ikke som primære rom. Har skattyterne ikke opplysninger om primære rom, kan de i stedet oppgi boarealet (BOA).

 Andre boliger

I tillegg til den boligen hvor skattyterne har adresse i folkeregisteret, er det mange som har hytter og fritidshus. Hvis fritidshus/hytte er registrert som fritidshus/hytte så kommer ikke disse inn under den nye ordningen for ny likningsverdi på boliger. Øvrige hytter og fritidshus regnes som sekundærbolig og det skal sendes inn opplysninger om disse boligene også.

 Formuesskatt

Endringen i boligens likningsverdi vil kun få betydning for formuesskatten, ikke inntektsskatten. Selv om de nye reglene fører til at gjennomsnittlig likningsverdi - og det totale formuesskattegrunnlaget - øker, vil økningen av bunnfradraget føre til at de aller fleste får uendret eller lavere formuesskatt. Bunnfradraget for enslige økes fra kr 470 000 til kr 700 000 og fra kra 940 000 til kr 1 400 000 for ektefeller.

Slik fastsettes den nye likningsverdien

De nye reglene innebærer at likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris. Kvadratmeterprisen bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger, og bestemmes ut fra boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder. I tillegg tas det hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. 

 Det er Statistisk sentralbyrå som skal fastsette boligens kvadratmeterpris. Prisen skal gi uttrykk for en anslått markedsverdi per kvadratmeter. SSBs beregning vil oppdateres hvert år, slik at likningsverdien endres i takt med endringer i boligmarkedet.

 Likningsverdien for primærboliger vil utgjøre 25 prosent av beregnet kvadratmeterpris multiplisert med boligens areal, mens den for sekundærboliger vil utgjøre 40 prosent av beregnet kvadratmeterpris.

 Fakta:

Alle boligeiere må i høst sende inn opplysninger om boligen sin til Skatteetaten.

31. august 2010 åpner de elektronisk innrapporteringskanalene. Boligopplysningene kan leveres på skatteetaten.no, på altinn.no eller via SMS. Skjemaet man mottar i posten kan også leveres på skattekontoret eller sendes i posten.

15. oktober 2010 er siste frist for å sende inn opplysningene dersom den nye likningsverdien skal bli tatt hensyn til ved beregning av skattetrekket for 2011. Dersom opplysningene ikke er levert innen fristen for å levere selvangivelsen, kan Skatteetaen fastsette likningsverdien ved skjønn.

Spørsmål kan en få svar på ved å ringe 800 80 000 eller å oppsøke nærmeste skattekontor. Det er også mulig å finne svar på spørsmål på www.skatteetaten.no.