Tiden er overmoden for en egen daglig leder for regionrådet, og med ansettelsen av Voktor vil vi få en helt annen kontinuitet i arbeidet, Yngve har en styrke i sin kjennskap til kommunene i regionen og har de kvalitetene som regionrådet er ute etter til stillingen som daglig leder for regionrådet, sier Gabrielsen, til daglig ordfører i Karlsøy kommune.

Yngve Voktor har de siste årene arbeidet som rådgiver ved Plan og næring i Tromsø kommune, og har tidligere arbeidet med regionrådet og arbeidsutvalget.

Mine viktigste arbeidsoppgaver den nærmeste tiden blir å ivareta alle administrative og faglige oppgaver for regionrådet, fremskaffe den nødvendige informasjonen som rådet ber om og jobbe proaktivt til regionens beste, sier Voktor.

 Foruten de rent administrative oppgavene vil det være viktig for regionrådet å ha fokus på utviklingsarbeid, herunder næringsutvikling. Her vises det til fylkesplanen. Andre oppgaver som står sentralt er Regionalt utviklingsprogram, Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen, regionalt samarbeid i samferdselssaker, utvikling av faglig og pedagogisk samarbeid mellom skolene, regionale ungdomsprosjekter, samordning og samarbeid innenfor kultur- og kulturutviklingssegmentet. Ellers er det på tide at man tar fram igjen plandokumentet "Tromsøregionens Petroleumsstrategi.”

Kontaktpersoner:
Yngve Voktor – mobil 91611579
Bent Gabrielsen – mobil 95991427