Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå gjør det dermed enklere for den enkelte inntektsmottaker å ha oversikt over egne lønns- og ansettelsesforhold.

Kom selvangivelsen i forkjøpet

Den nye tjenesten "Mine inntekter og arbeidsforhold" gir oversikt over inntekter, forskuddstrekk og arbeidsforhold som arbeidsgiveren har oppført på den enkelte hittil i år.

Det betyr at arbeidstakere ikke lenger trenger å vente til selvangivelsen kommer for å avdekke eventuelle feilrapporteringer. Nå kan de jevnlig sjekke at arbeidsgiveren har rapportert det trekket som skal betales, slik at skatten blir riktig.

- Dessverre er det også slik at det er en del useriøse arbeidsgivere som av ulike grunner unnlater å rapportere inn forskuddstrekket uten at ansatte er klar over det. Med denne tjenesten vil arbeidstakere raskt avdekke slike tilfeller og kan kontakte sin arbeidsgiver, sier avdelingsdirektør Torstein Hoem i Skatteetaten.

Hva gjør arbeidstakerne hvis de ser feil?

Oppdager de feil, må de kontakte arbeidsgiveren sin. Det er kun arbeidsgiveren eller den som har sendt inn opplysningene som kan rette dem opp. På den måten kan arbeidstakerne hjelpe både arbeidsgiveren og seg selv med at opplysningene stemmer. De slipper å vente til selvangivelsen kommer med å oppdage feil.

-Vi er opptatt av åpenhet i forvaltningen. Med denne tjenesten gir vi alle inntektskottakere innsyn i hvilke opplysninger arbeidsgiveren har rapportert til det offentlige, sier Torstein Hoem.

Arbeidsgiverne på sin side har ikke innsyn i rapporten om den enkelte arbeidstaker, og det er heller ikke mulig for arbeidsgiverne å se at ansatte benytter seg av tjenesten.

A-ordningen

Arbeidsgiverne rapporterer hver måned inn opplysninger om sine ansatte til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå gjennom a-meldingen. Hver gang arbeidsgiver sender inn en melding, blir tjenesten oppdatert, og opplysningene blir ferske. Disse opplysningene kommer på selvangivelsen