Ta kontakt med oss på voksenopplæringa:
Telefon:      77722249 / 908 95 584
E-postadr.:  vo@balsfjord.kommune.no