Ta kontakt med oss på voksenopplæringa:
Telefon:      77722249
E-postadr.:  vo@balsfjord.kommune.no
Besøksadr.:  Strandvn. 10, Storsteinnes