Påmeldingsfrist: 26.11.2019
Ta kontakt med Voksenopplæringa

Telefon 77722249

E-post vo@balsfjord.kommune.no

Besøksadresse Torgveien 6, Nordkjosbotn (Kuben 2.etg.)

Her kan du øve til prøven:

https://www.kompetansenorge.no/prover/norskprove/ove-til-proven/