Periode 20.5.  –  4.6.2019 

Påmeldingsfrist: 10.5.2019
Arrangeres i Voksenopplæringas lokaler i Nordkjosbotn (Torgveien 6, Kuben, 2. etg.)

 

Her kan du øve til prøven: https://www.kompetansenorge.no/for-deg-som-skal-ta-en-prove/ove-til-norskproven/

 

Ta kontakt for påmelding/evt. spørsmål: 

Tlf.nr.: 77 72 22 49

E-postadresse:  vo@balsfjord.kommune.no