Norsk muntlig fredag 30.11.2018

Norsk skriftlig torsdag 6.12.2018

 

Eksempeloppgaver finner du her:

https://www.kompetansenorge.no/norskprove/

 

Ta kontakt med Voksenopplæringa for mer informasjon og påmelding.

Frist for påmelding er 16.11.2018

 

Besøksadresse:  Torgveien 6, Nordkjosbotn 2. etg. 

E-postadresse: vo@balsfjord.kommune.no

Telefon: 77722249