Dette gjelder kun nye deltakere.

Ved eventuelle spørsmål, kontakt Voksenopplæringa v/Wenche

tlf. 77722249

eller

epost: wehe@balsfjord.kommune.no