Norskopplæring for voksne fremmedspråklige

Voksenopplæringa starter opp med norskkurs  torsdag 30. august kl. 11.00  i Voksenopplæringas lokaler i Strandvn. 10, nedre Storsteinnes (tidl. Jetmundsenbygget).
Dette gjelder kun de som ikke har gått på kurs tidligere.
 
Voksenopplæringa i Balsfjord
 
Tlf. 90151606
 
 
Mvh Wenche