Dersom det blir nok deltakere, vil kommunen arrangere norskkurs for arbeidsinnvandrere/EØS borgere og andre som ikke har rett og plikt til norskopplæring.Ta kontakt med Voksenopplæringa innen 26. august.  

E-postadresse:  vo@balsfjord.kommune.no

Telefon :             77722249

Besøksadresse:  Strandveien 10, nedre Storsteinnes (2. etg.)