nbotn skole

Nordkjosbotn skole, 9040 Nordkjosbotn
Telefon rektor: 77 72 87 32

Telefon kontor: 77 72 87 30

Leder for enheten: Trude Bråthen
Hjemmeside:  Nordkjosbotn skole

Skolen drives i et bygg hvor den eldste delen er fra 1958 mens en del er nybygg.

Skolens utviklings og satsingsområdet er:

Motiverende og praktisk undervisning ved hjelp av digitale verktøy.

 

Telefonnumre:

Sekretær:       77 72 (87 30)

Rektor            77 72 (87 32)

SFO:              77 72 (87 38)

Rådgiver:        77 72 (87 35)

Vaktmester:    77 72 (87 39)

Inspektør:       77 72 (87 33)

Personalrom:   77 72 (87 36)