Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nedgravde oljetanker

Har du en oljetank på din eiendom er det du som har ansvaret for at den er i forsvarlig stand. Det er flere krav og regler du må ta hensyn til.

 • Generelt om tjenesten

  Tema

  - Bolig og eiendom

  Beskrivelse

  Det blir forbudt å fyre med fossilt brennstoff i 2020. Hvis du allerede har en oljetank på eiendommen din og du er grunneier, har du ansvar for at oljetanken til enhver tid er i betryggende stand. 
   
  Det skal utføres periodisk kontroll av oljetanken og kontrollhyppigheten avhenger av tanktype. Skriftlig dokumentasjon på at tanken er kontrollert og godkjent skal sendes til kommunen.
   
  Tanker som ikke skal brukes mer skal tømmes, rengjøres og som hovedregel fjernes og leveres til godkjent mottak. Melding om dette skal sendes kommunen.

  Målgruppe

  Huseiere/grunneiere

  Kriterier/vilkår

  Oljetanken er nedgravd til under bakkenivå og ligger slik til at ikke hele tanken kan inspiseres utvendig.

  Pris for tjenesten

  Betalingsregulativ 2020

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Se forurensningsloven § 7 Plikt til å unngå forurensning og forurensningsforskriften kap. 1 Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker.

  Lover

  Forurensningsloven

  Forskrifter

  Forskrift om håndtering av farlig stoff

  Forurensningsforskriften

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Ta kontakt med oljeselskapet som fyller tanken. De kan gi deg informasjon om firmaer som utfører tilstandskontroll eller utskifting av tank. 

  Ta også kontakt med oljefri.no eller enova.no for å få tilskudd og hjelp til utskiftning av tanken.

 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Plan, landbruk og drift
  Postadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES
  Besøksadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES

  Kontaktpersoner

  Navn:Magne Haugstad
  Tittel:
  Mobil:911 20 062
  Epost:magne.haugstad@balsfjord.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Gyldig fra
  2008-09-16
  Gyldig til
  2020-01-15