nav-logo_99x65.pngI forbindelse med flytting holder kontorene stengt mandag 3., tirsdag 4. og onsdag 5. desember 2018.

Ved behov for nødhjelp disse dagene kan du ringe 55 55 33 33

Første åpningsdag er fredag 7. desember kl 12:00 - 14:00.

NAV Balsfjord og NAV Storfjord vil fra 2019 være et sammenslått NAV-kontor og nytt navn blir NAV Balsfjord-Storfjord.