Disse lånekortene kan du få på Balsfjord Folkebibliotek. 

Med nasjonalt lånekort kan du låne bøker, film med mer over nesten hele landet. Og du leverer tilbake ved nærmeste folkebibliotek.

For å få et nasjonalt lånekort må du:

  • Være over 15 år
  • Oppgi fødsels- og personnummer. Dette oppgis bare ved utstedelse av lånekortet og er ikke tilgjengelig for noen etter førstegangsregistrering
  • Ha med gyldig legitimasjon
  • Godta bibliotekets regler for lån og registrering.

Velkommen!