Jan R Olsen

Leverandørutvikling havbruk og forsvar i Troms

Vi ser særlige muligheter for økte ringvirkninger lokalt og regionalt gjennom å utvikle leverandørnæringene til forsvar og havbruk sammen med partnere i næringene

 

 

Havbruk

Leverandørindustri havbruk

Det er store muligheter for økte ringvirkninger fra havbruksnæringen gjennom å øke innkjøpsandelen fra lokale leverandører.

 

 

Forsvar

Leverandørindustri forsvar

Det er et stort potensial for økte ringvirkninger fra Forsvarets aktiviteter i Nord-Norge gjennom å øke innkjøpsandel fra lokale leverandører.

 

 

Forretningsplan_10 enkle trinn_571x345

Næringshagene sitt tilbud til leverandører

I tillegg til deltakelse i prosjektet tilbyr vi næringshagenes kompetanse og tilbud gjennom næringshageprogrammet.