Næringsdrivende som tidligere har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon vil ikke lenger motta selvangivelsen på papir.
Les mer på skatteetaten.no