Planforslag gjelder flytting av drivstoffanlegg til tomt øst for dagens beliggenhet, samt endring på avkjørselsforhold fra Fv. 858 til kommunal vei 1065 Oldervikneset. Tiltakshaver er Coop Nord SA. 

Ytterligere informasjon gis på møtet.  
 
Tid: Torsdag 5/12/2019 kl. 19.00-22.00 
Sted: Miljøbygget i Mestervik 
 
Vel møtt!