Slik søker du

For å søke om sosialhjelp digitalt, kan du logge inn på «Ditt NAV» på nav.no med BankID eller andre sikkerhetsløsninger som Buypass eller Comfides. Trenger du hjelp til utfyllingen, kan du ringe NAV Kontaktsenter på 55 55 33 33 for å få veiledning over telefon. Du kan også bestille avtale på NAV-kontoret for å få hjelp, gjennom å ringe 55 55 33 33 eller ved å henvende deg i publikumsmottaket i åpningstiden (mandag-onsdag-fredag kl. 12.00-14-00). Hvis du ikke kan benytte digital søknad, kan du fortsatt bruke papirsøknad som tidligere.

Mer informasjon

Her finner du mer informasjon og elektronisk søknadsskjema: Veiviser økonomisk sosialhjelp nav.no