Balsfjord Fjordmuseum og våtmarksenter holder til i  Telebygget på Storsteinnes.

Kontortid mandag - fredag kl 10.00 - 15.00

Telefon konservator: 

  • Kjetil Aakra: 479 24 077
  • Arild Endal: 454 88 818

Telefon førstekonsulent Elisabeth Andreassen: 479 24 076 / 942 76 486

AursfjordsagaAursfjordsaga, saga er åpen ved enkelte arrangement og kan besøkes etter avtale med museet.

Midt-Troms Museum er lokalmuseum i følgende 9 kommuner: Balsfjord, Målselv, Bardu, Sørreisa, Berg, Tranøy, Torsken, Lenvik og Dyrøy. http://mtmu.no/