Kommunene/skolene som får besøk arbeider godt for å skape robuste ungdommer og trygge ungdomsmiljø, og har forpliktet seg til dette gjennom å bli et ”Lokalsamfunn med MOT”.

38 ”Lokalsamfunn med MOT” besøkes av turneen som en synliggjøring av et godt arbeid. Du vil finne en oversikt over turnéplassene i kalenderen og på kartet i rotatoren til høyre.

MOT ønsker lokalsamfunn som jobber helhetlig for varmere og tryggere oppvekstmiljø, inspirere til godt teamarbeid og forsterke mestring blant ungdom. Gjennom showet på turneen, møtene og foredraget til MOTs gründer Atle Vårvik, skapes det en viktig arena for innspill, inspirasjon og utvikling av MOT.