Bakgrunnen for oppretting av navneutvalget er basert på anbefalinger fra Statens Kartverk, Adressehåndbokens kapittel 5 om delegert beslutningsrett i navnesaker.

Målet med oppretting av et navneutvalg, der medlemmene er valgt ut fra lokal tilhørighet og lokalkunnskap, er å kombinere en effektiv og samtidig god og grundig beslutningsprosess.

Medlemmer: Ole Johan Rødvei, Helga Gåre, Lill Tove Fredriksen. Elin Sneve og Ronald Wolden møtte fra administrasjonen.

  Utvalget innkaller selv til møter ved behov. Til videre møter: Administrasjonen lager saksframlegg til møtene, møtesekretær sender ut innkalling og protokoll som for øvrige utvalg.

Valg av leder: Ole Johan Rødvei velges til leder av navneutvalget.

Navnesaker til behandling i møtet:

    Fjellfroskveien – vedtatt.

    Langvassli: Språkrådet tilråder Langvassli.

Vedtak fra Navneutvalget: Langvassli

    Betongveien: Ingen merknader fra språkrådet.

Vedtak: Navneutvalget ønsker å jobbe videre med dette forslaget.

    Kjerrvikgrenda:

Vedtak fra Navneutvalget: Skrivemåte endres til Kjærvikgrenda.

Saken sendes til Kartverket.

    Tyttebærstien: Språkrådet tilråder Tyttebærstien.

Vedtak fra Navneutvalget: Tyttebærstien.

    Agnesveien:  Forslag: Endres til Anna Hemmingsens vei som ny hovedvei til nye Mestervik boligfelt. Stikkvei fra ny hovedvei: Agnesveien.

Historisk begrunnelse for forslag Anna Hemmingsens vei:

Anna var født den 19 mars 1879, og døde den 9 desember 1957. Anna ble født på Sjåvikøra, og er direkte etterkommer etter mestermannens sønn som bodde der.

Anna ble gift med Johan Hemmingsen på gården Haugen, gården der aktuell vei ligger, og fikk tre barn, Hemming, Johan og Petra.

Anna satt som enke fra 1936 til sin død i 1957.

Især i denne tiden satte Anna så absolutt fotspor etter seg, dyktig og arbeidsom. Hun drev småbruket/ gården mønstermessig og var opptatt av godt dyrehold. Hun fikk i 1927 premie for ei ku, form av en sølvskje, på dyrskuet i Malangen. Dette var hun stolt av.

På gården var det, i tillegg til kyr, både hest, sauer, geit og høns, som vel var vanlig på de fleste gårdene. Anna drev stort sett gården alene da mannen vanligvis drev med båt. Hun utvidet gårdsdrifta, og økte dyrkbart areal i form av nybrott.

I tillegg til gårdsdrifta skjøttet hun både post og telegrafen i bygda. Den gang var det telegraf i kommunal regi. Det sies at da Anna en gang søkte kommunestyret om å øke årslønna fra kr 5 til kr 10, ble det fra en kommunestyrerepresentant spurt om hun var helt umettelig det kvinnfolket?

Anna Hemmingsen tok også imot losjerende da det falt seg naturlig i og med at veien fra Tennes endte ved huset hennes.

Anna er kommentert i Malangen bygdebok på følgende måte: «Anna Hemmingsen er kjent som en dyktig og strevsom kvinne som i mange år med stor nidkjærhet har røktet telefon og senere poståpneri på stedet. Hun har fått diplom for sine husflidsarbeider og spesielt for dreilsvæv som det står på diplomet. Denne utmerkelsen fikk Anna for innsendt vevearbeid til Norges jubileumsutstilling i 1914 i Kristiania. (100-årsjubileet for grunnloven)

Hun var dypt religiøs, og var aktivt medlem av misjonsforeninga hele livet, og drev også et omfattende sosialt arbeid.

Ole Johan Rødvei er blitt kontaktet, og har selv tatt kontakt med mange i nærområdet. Det er ingen tvil om at alle som en mener at Anna Hemmingsen så absolutt bær æres med et veinavn på gården som hun la så mye arbeidsglede og kjærlighet ned i. Anna bygde opp gården og gårdsdrifta.

Vedtak fra Navneutvalget:

Anna Hemmingsens vei som ny hovedvei til nye Mestervik boligfelt. Stikkvei fra ny hovedvei: Agnesveien.

Saken sendes ut på høring.

    Elementveien:  Ingen merknader fra Språkrådet. Forslag fra Gunda Johansen: Lauraveien

Historisk begrunnelse for Lauraveien:

En dame med navnet Laura Sørkjos drev gårdsbruk i Sørkjos og hadde seter der Elementfabrikken nå ligger. Området har alltid vært kalt Laurasætra. Veien ble bygget i forbindelse med regulering av området til Laurasætra industriområde. Det vil derfor være naturlig å kalle den kommunale veien som går opp til Laurasætra industriområde for Lauraveien.

Vedtak fra Navneutvalget: Elementveien endres til Lauraveien.

Saken sendes ut på høring.

 

Referent: Janne Solvang
møtesekretær