102-13 Tømmervika

bestemmelser.pdf
reguleringsplan.pdf

103-5 Kvam Aursfjord

bestemmelser.pdf
reguleringsplan.pdf

103-8 Storli

bestemmelser.pdf
reguleringsplan.pdf

103-45 Per Eivind Mathisen

bestemmelser.pdf
planbeskrivelse.pdf
reguleringsplan.pdf

Aursfjord båthavn - del av PID154 Sætersletta

Planbestemmelser
Planbeskrivelse ABK
Skisse av plankart - Fullstendig plankart som er i tråd med siste planvedtak vil bli lagt ut her når dette er på plass.

PID154 Sætersletta

bestemmelser.pdf

103-85 Kirkevik

bestemmelser.pdf
reguleringsplan.pdf

103-85 Steinhaug

bestemmelser.pdf
reguleringsplan.pdf