For å gjennomføre etablering av hytte, mast og kraftfremføring kreves godkjenning av  grunneieravtale, byggemelding og kraftfremføring.

I forbindelse med kraftfremføring til Hallaren er dessverre ikke nødvendige godkjenninger til kraftfremføring på plass.  

Planen var å etablere alle 3 prosjektene parallelt. Vi korrigere nå fremdriftsplanen og starter med Vesterli hvor alle godkjenninger er i orden.

Ny status:

Vesterli:

  • Grunnarbeid starter i uke 45/46.
  • Samband og basestasjonsutstyr i uke 48.
  • Ferdigstilling Vesterli innen 15.12.2017 (uke 50).

For prosjektene Hallaren og Jofvatnet er vi helt avhengig av godkjenning av kraftfremføring til Hallaren før ny sluttdato kan settes. Årsaken til dette er at samband(summetone til basestasjonsutstyr) til Josefvatnet går via Hallaren.

Balsfjord kommune og Telenor har et god samarbeid hvor vi i fellesskap jobber med å finne en løsning sammen med Troms kraft.

Telenor beklager forsinkelsen til berørte parter i området.