Masten som er i drift er Josefvatn som funger fra i dag (26/3).

Det er god fremdrift på de 2 andre mastene, Vesterli og Hallaren, som forventes idriftsatt hhv  Vesterli 15. juni  Hallaren 29. juni