Mobil dekning Furudalen

rådmann og varaordfører - mobil_350x467.jpgDet ble en offisiell overtakelse og markering av at 3 mobilmaster onsdag 27/6-2018. Basestasjonene er nå idriftsatt på strekningen Aursfjord – Furudal – Josefvatn. Markeringene ble holdt på Josefvatn bygdehus hvor kake og kaffe ble servert. Ordfører og rådmann var med på tilstelningen i tillegg til representant fra Telenor med moderniseringsdirektør Arne Quist Christensen til stede.

Balsfjord kommune lyste ut anbud våren 2016 om utbedring av mobildekning i område Aursfjord – Josefvatn, Fv 283. Telenor vant anbudet.

I august 2016 ble det inngått utbyggingsavtale mellom Balsfjord kommune og Telenor om 3 samarbeidsprosjekter for utbedring av mobildekning i området Aursfjord – Josefvatn.

Utbyggingsavtalen innebar at Balsfjord kommune betaler anleggsbidrag NOK 2 650 000 til Telenor. Telenor etablerte hytte, mast, kraft, antenner, kabler, samband, radioutstyr og kommunen overtar basestasjonene.  Telenor betaler de påløpende driftskostnadene til anleggene.

Samarbeidet mellom Balsfjord kommune og Telenor har vært veldig konstruktivt og løsningsorientert med flere statusmøter i utbyggingsprosessen. Selv om prosjektet er ca 7 mnd forsinket, så er vi nå landa og kan se framtiden lyst i møte.

Josefvatn

Prosjektet ble satt i drift 27. april 2018.
Etableringen består av:
10 meter mast og kraftfremføring.
Basestasjonsutstyr (radioutstyr, antenner, kabler og samband)
2G(900), 4G(800), 4G(1800) og 4G+.
Telenor ivaretar årlige driftskostnader til basestasjonsutstyr.

Vesterli

Prosjektet ble satt i drift 15. juni 2018.
Etableringen består av:

Hytte, 24 meter mast og kraftfremføring.
Basestasjonsutstyr (radioutstyr, antenner, kabler og samband)
2G(900), 4G(800), 4G(1800) og 4G+.
Telenor ivaretar årlige driftskostnader til basestasjonsutstyr.

Hallaren

Prosjektet ble satt i drift 22. juni 2018.

Etableringen består av:
Hytte, 24 meter mast og kraftfremføring.
Basestasjonsutstyr (radioutstyr, antenner, kabler og samband)
2G(900), 4G(800), 4G(1800) og 4G+.
Telenor ivaretar årlige driftskostnader til basestasjonsutstyr.

Det er nå 4G dekning i hele Furudalen, som har enorm betydning for innbyggerne, bedrifter og fritidsboligene i området.
Det medfører at alle kan føle seg trygge på at man får kontakt ved eventuelle ulykker og andre hendelser.

Nødetatene har dårlig dekning på nødnettet langs fylkesveien, noe som er meldt inn til DSB.
Det er en betryggelse også for nødetatene å vite at mobildekningen er optimal ved eventuelle redningsaksjoner.