Mangel på utstyr kan være en begrensende faktor for å dra på tur med store grupper. Friluftsrådet vil stimulere og hjelpe skoler og barnehager til å bruke naturen. Vi ønsker å skape større bevissthet i den oppvoksende generasjon om verdien i natur og friluftsliv og dermed aktive mennesker. Vi har et mål om utstyrsbaser med kanoer og lavvuer plassert i alle medlemskommunene slik at barnehager, grunnskoler, SFO og foreninger kan låne eller leie lavvoer, kanoer/ kajakker med tilhenger og utstyr, kokeutstyr, truger mm.

Heretter blir det lett for skolene å bruke den vakre naturen i regionen som klasserom.

Friluftsrådet og Statskog skaffer utstyr, og lærerne og ungdomsledere skal seinere få kurs og lære å bruke utstyret.

Det er ingen grunn for å holde ungdommen innestengte og sittende foran PCen i mørke rom.

I Naturmangfoldåret har friluftsrådet fått tak i penger til 2 stk. mobile utstyrsbaser med 8 kanoer, årer og sikkerhetsutstyr. Utstyret står på tilhenger  og det er 25 fiskestenger i basen. Hver utstyrsbase er verdt kr. 120.000,-. Basen er et spleiselag mellom Troms fylkeskommune, Friluftsrådenes landsforbund, Troms JFF og Statsskog. Kommunene må bevilge en egenandel. Både Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Storfjord og Lyngen kommuner har fått tilbudet om å overta en base.

Utstyrsbasen kan lånes gratis av skoler, lag og foreninger som skal på organiserte turer.

Basen består av

  • -          8 kanoer  Mackinaw 156 Deluxe                  
  • -          1 kanotilhenger type Busterhenger med brems og varekasse m/lokk og øyebolter på stag/fendring.
  • -          16 kanoårer i kvistfri trevirke
  • -          16 flytevester (ulike størrelser)
  • -          10 redningsvester (5 30-40, 5 70-90)
  • -          utstyrskasse på henger

-          25 fiskestenger

Informasjon og booking:  BULA-huset mobil tlf.: 488 81 531 www.bulahuset.no

Se også www.ishavskysten.no