NIBIO forsker på flere felt innen ulike temaer  Du kan lese om de ulike temaene inne skog, jord, mat, plantehelse, landskap, miljø og landbruksøkonomi her:  

 Tema - Nibio

Miljø og klima - Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Naturbase kart - Miljødirektoratet