Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

På grunn av lave smittetall regionalt  vil smittetallene ikke bli oppdatert. Ved spesielle hendelser vil kriseledelsen legge ut informasjon umiddelbart på hjemmeside og facebook. 

Husk: 

Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, bruk antibac.

Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

 

Les mer

Midlertidig husvære

Jus dus lea fáhkka dárbu ásodahkii ja it sáhte ieš háhkat dan, de lea suohkan geatnegahtton gávdnat gaskaboddosaš orrunsaji dutnje.

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Jus dus lea fáhkka dárbu ásodahkii ja it sáhte ieš háhkat dan, de lea suohkan geatnegahtton gávdnat gaskaboddosaš orrunsaji dutnje. Mánnábearrašiidda, mánáide ja nuoraide galgá fállojuvvot endena orrunsadji. Dat mearkkaša earret eará dan ahte fálaldat ii rievtti mielde guoskka gárihuhttinávdnasiid boasttugeavaheddjiide (geahča njuolggogeainnu Suohkanlaš ásodagaide dás vuolábealde).

  Kriterier/vilkår

  Ahte dárbbahat ásodaga heahtedilis.

  Pris for tjenesten

  Bálvalus lea nuvttá, muhto jus dus lea várri dasa, de soaittát sáhttit ieš máksit oasi láigogoluin.

  Betalingsregulativ 2020

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Dát fálaldat lea láhkageatnegas.

  Lover

  Forvaltningsloven
  Sosialtjenesteloven

  Retningslinjer

  Kvalitetskrav til midlertidig husvære (veileder)

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Nav-kantuvra galgá meannudit ášši nu jođánit go vejolaš. Dakkár dilis mas fáhkka dárbbahuvvo gaskaboddosaš ásahus, de lea dárbu meannudit ášši seamma beaivvi mielde.

  Klagemulighet

  Jus Nav biehttal addimis maid ozat, sáhtát váidit golmma vahku sisa, mii lea váidináigemearri, dan rájes go ožžot vástádusa. Čilge mainna leat duhtatmeahttun, ja manne oaivvildat ahte mearrádusa berre rievdadit. Jus dárbbahat bagadallama, sáhtát váldit oktavuođa NAV:in. Jus Nav doalaha mearrádusas, de sáddejuvvo ášši Fylkkamánnii, guhte mearrida galgá go váidaga váldit vuhtii.

 • Andre opplysninger
  Gyldig fra
  2008-09-23
  Gyldig til
  2020-01-15