Mestervik barnehage, 9055 Meistervik

Åpningstid: 07:00 - 16:00

Avdeling Mestervik

Mestervik barnehage er en 2 avdelings barnehage som består av avdelingene Birte 3-6 år  og Benjamin 0-3 år.

Vi tilbyr også sfo plass hvis vi har ledig kapasitet.

Vi er en avdeling i Malangen barnehage som også består av Skrållan og Malangseidet.

 

Telefon Mestervik: 77728702

Mobiltelefon: 97909992

Enhetsleder Malangen barnehage: An-Magritt Asplund

Fagleder Mestervik: Linn Kristin Ingebrigtsen


Årsplan 2018/19 - Klikk her.pdf

Ser på utsikten

Avdeling Mestervik har en flott beliggenhet i boligfeltet på Mestervik. Vi har kort vei til skog og fjære, og vi benytter naturen rundt oss når vi kan.

Vi er en stødig barnehage med stabilt, engasjert og omsorgsfullt personale som har mange års erfaring. Vi har gode tradisjoner og vi vektlegger å møte barna på en annerkjennende måte.

Hovedfokuset i avdeling Mestervik er sosial kompetanse. Vi mener at noe av det viktigste barna kan lære i sin barnehagetid er hvordan man er mot andre mennesker. Barna skal erfare hvordan man får venner, opprettholde vennskap og hvordan man er en venn. Personalet har fokus på fremheve det positive og handlinger vi ønsker mer av. Vi legger vekt på å styrke barnas selvbilde som fører til en god barndom.

Vi følger kommunale planer om begrepsundervisning og overgangen barnehage – skole.

Ta gjerne kontakt for ytterlig informasjon

Velkommen til oss!