PID274 Malangen skole

Planbestemmelser
Planbeskrivelse
Plankart

 

PID137 Skutvik øvre

Planbestemmeler
Plankart

 

PID239 Gang- og sykkelveg Meistervik 

bestemmelser

planbeskrivelse

plankart

plankart fortsettelse

 

65-13 Malangseidet grendefelt

bestemmelser.pdf
reguleringsplan.pdf
reguleringsplan_mts.pdf

70-1,2 Langstranda

bestemmelser.pdf
reguleringsplan.pdf

84-9 Bjørkeng

bestemmelser.pdf
plankart.pdf

88-3 Steinuttak Kjerrviksvingen

Planbeskrivelse Kjerrviksvingen.pdf
Reguleringsbestemmelser Kjerrviksvingen.pdf
Reguleringskart til kunngjøring.pdf

88-4 Hagen

bestemmelser.pdf
reguleringsplan.pdf

88-8 Lars Arne Sand

bestemmelser.pdf
plankart.pdf

88-12 Smedvika

bestemmelser.pdf
reguleringsplan.pdf

89-26 Vang

bestemmelser.pdf
regplan.pdf

89-41 Smedvika hyttefelt

https://www.balsfjord.kommune.no/kunngjoering-av-vedtatt-reguleringsplan-smedvika-hyttefelt.5893789-187000.html

89-120 Nordby Handelssted

Bestemmelserdetaljreg.doc
Detaljreguleringsplan.pdf
Planbeskrivelse.doc
plankart.pdf
Reguleringsbestemmelser Nordbynes.doc
Særutskrift 2.gangdetalj.pdf

90-10 Berg

bestemmelser.pdf
reguleringsplan.pdf

90-28 Laelv

beskrivelse.pdf
bestemmelser.pdf
reguleringsplan.pdf

91-3 Haugen

bestemmelser.pdf
reguleringsplan.pdf

PID141 Mestervik boligfelt

bestemmelser.pdf
planbestemmelser om utnyttingsgrad, utforming.pdf
plankart.pdf

PID253 Utvidelse av Mestervik boligfelt

bestemmelser.pdf
planbeskrivelse.pdf
plankart.pdf

93-1 Eliasnes

bestemmelser.pdf
reguleringsplan.pdf

95-1,8 Solbakken

bestemmelser.pdf
reguleringsplan.pdf

96-12 Vesterli

planbestemmelser_96_12.pdf
Vesterli_96_12.jpg

95-17 Fugleli

bestemmelser.pdf
reguleringsplan.pdf

98-1 Stålvikbotn

bestemmelser.pdf
reguleringsplan.pdf

98-13 Stålvikbotn camping

bestemmelser.pdf
regplaner.pdf
reguleringsplan.pdf

99-1,3 Knut Lundberg

bestemmelser.pdf
plankart.pdf

101-5 Hamnvåg boligfelt

bestemmelser.pdf
plankart.pdf

101-5 Vågan hyttefelt

regplanogbestemmelser.pdf

102-5 A. Pedersen

20081111105922455.pdf
kirkevik_m_marina2rev050808.pdf
Planbeskrivelse Kirkevik.pdf
Reguleringsbestemmelser kirkevik.pdf

PID270 Staff ferie og fritid

Bestemmelser datert 03.04.2020.PDF
Detaljregulering for Staff Ferie & Fritid+- plankart.PDF
Planbeskrivelse datert 03.04.2020.PDF

PID144 Staff 

Plankart

Planbestemmelser