Kart_Mestervik.pdf som viser byggeklare tomter pr. desember 2011.

Reguleringsbestemmelser Mestervik.pdf

Byggeklare tomter på 1 dekar for kr 55.000,-

 I området finner du  dagligvarebutikk, frisør, lege, helsesøster, fysikalsk, Malangstun syke- og aldershjem, Mestervik bygde- og idrettslag/Miljøbygg,  Byggtorg, Inn-på-tunet-gård, flott turterreng, marina, barnehage/SFO

Gode muligheter for friluftsliv.

Foto Mestervik boligfelt
 29 juni  002   29 juni  005
 29 juni  009  juni  075
 8 juli  044   8 juli  042