Mestervik barnehage

Oppdatert 11. februar 2020
Melding
Åpningstid 07:00 - 16:00

Mestervik barnehage er en 2 avdelings barnehage som består av avdelingene Birte 3-6 år  og Benjamin 0-3 år.

Vi tilbyr også sfo plass hvis vi har ledig kapasitet.

Malangen barnehage består av 3 avdelinger, Mestervik, Malangseidet og Skrållan.  Avdelingene har felles ledelse.

Kontorsted for Malangen barnehage er Mestervik barnehage, Mestermannsveien 12, 9055 Meistervik

Enhetsleder for Malangen barnehage er An-Magritt Asplund

Avdeling Mestervik har en flott beliggenhet i boligfeltet på Mestervik. Vi har kort vei til skog og fjære, og vi benytter naturen rundt oss når vi kan.

Vi er en stødig barnehage med stabilt, engasjert og omsorgsfullt personale som har mange års erfaring. Vi har gode tradisjoner og vi vektlegger å møte barna på en annerkjennende måte.

Hovedfokuset i avdeling Mestervik er sosial kompetanse. Vi mener at noe av det viktigste barna kan lære i sin barnehagetid er hvordan man er mot andre mennesker. Barna skal erfare hvordan man får venner, opprettholde vennskap og hvordan man er en venn. Personalet har fokus på fremheve det positive og handlinger vi ønsker mer av. Vi legger vekt på å styrke barnas selvbilde som fører til en god barndom.

Vi følger kommunale planer om begrepsundervisning og overgangen barnehage – skole.

Ta gjerne kontakt for ytterlig informasjon

Velkommen til oss!

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker
IMG_7973

Kontakt

Telefon 77 72 87 02
Mobil 979 09 992

Enhetsleder
Ann-Magritt Asplund

Fagleder
Linn Kristin Ingebrigtsen

Besøksadresse

Mestermannsveien 12
9050 Meistervik

Kart