Offentlig ettersyn og høring av planforslaget ble gjennomført i perioden 18.02.2020 til 07.05.2020.

Til sammen er rundt 600 merknadspunkt behandlet. Disse blir kommentert i dette dokumentet. Det vises videre til innkommende merknader i sin helhet for utfyllende

informasjon.»

Vedlegg:

MERKNADSBEHANDLING KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020-2030 [PUBLISERINGSVERSJON].pdf