Komiteen har i møter bestemt at jubileumsmarkeringen skal foregå i Nordkjosbotn og stedet er Nordkjosbotn samfunnshus, lørdag 7. juni kl 14:00

Komiteen håper at alle som vil være med og markere grunnlovsjubileet vil legge lørdagsturen hit.  Det vil bli servert kaffe og någet attåt, brus fra Mack bryggeri i Nordkjosbotn og pølser fra Nortura på Andslimoen.  Denne serveringen er gratis.

Program:

13:30 - hestekortesje gjennom Nordkjsobotn sentrum.  Mottakelse av Øystein Hansen som blåser i gammelt horn.

14:00 - Åpning ved ordfører Ole Johan Rødvei

14:10 - Malangskoret og Balsfjordkoret opptrer sammen og starter med Gud signe vårt dyre fedreland.

14:30 - Vidkun Haugli holder foredrag med utgangspunkt i 1814

15:20 - Kulturskolen opptrer

ca en times pause - servering av forfriskninger

16:30 - Sogneprest Anders Vold holder foredrag om den Norske kirkes rolle gjennom 200 år

17:30 - Lill Karin Nyland drar gjennom Balsfjords historie

Markeringen avsluttes med begge bygdekorene som synger Ja vi elsker dette landet.