Mantallet finner du på følgende steder:

  • Laksvatn varesenter
  • Coop Prix, Nordkjosbotn
  • Rådhuset
  • Coop Marked, Mestervik
  • Johs Kristoffersens eftf, Mortenhals

Feil i manntallet?
Dersom du mener at du selv eller annet uriktig er blitt innført i eller utelatt fra mantallet, kan du kreve at feilen blir rettet. Krav om retting gjelder i forhold til feil, ikke i forhold til flyttinger etter 30. juni 2011.

Skriftlig begrunnet krav om retting, sendes Balsfjord kommune, valgstyret, Rådhusgt. 11, 9050 Storsteinnes


Bosatt i Norge:

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert bosatt pr. 30. juni i valgåret.

Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.


Bosatt i utlandet:
Dersom du bor i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Du søker ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema (i pdf-format Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger. Søknaden må kommme frem til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert i folkeregisteret som bosatt innen 12. september kl. 21.