Hjemmetjenesten Malangen - dagtid mandag - fredag - telefon 476 08 408

Ledere Malangstun
Navn Tittel Telefon
Marit Tollefsen Enhetsleder 916 81 037
Siri Hanssen Fagleder hjemmetj. 77 72 22 20
Rønnaug Engen Fagleder boavd 77 72 22 01
  Kontoret 77 72 22 00
  Kjøkken 77 72 22 24

ansvarsområde:

Omsorgsregionen Malangen består av Malangstun sykehjem og Eldresenter, hjemmetjenesten, dagopphold og kjøkkendrift.

Malangstun sykehjem har fire sykehjemsavdelinger. Boavdeling med 8 langtidsplasser, skjermet avdeling med 6 plasser, Eldresenter med 10 plasser, korttids avdelingen med 6 plasser. Det er tilbud om dagopphold til 17 hjemmeboende tjenestemottakere, tilbudet organiseres to dager i uken.  Tjenesten ytes etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.  Tjenestemottakerne har behov på bakgrunn av både fysiske og psykiske lidelser.  Malangstun driver storkjøkken som produserer mat til sykehjemmet og salg av mat til hjemmeboende som fyller kriteriene for vedtak om matombringing