Kontorsted for Malangen barnehage er Mestervik barnehage, Mestermannsveien 12, 9055 Meistervik

Enhetsleder for Malangen barnehage er An-Magritt Asplund

Fagleder Malangseidet: Terese Lian Nordnes

Virksomhetsplan og årsplan 2018 - 19.pdf for Malangen barnehage

Velkommen til Malangen barnehage

Telefon: 976 11 972

Kontaktinformasjon til hver barnehage finner du ved å klikke deg inn på siden til den enkelte.