lovPlan- og bygningsloven fastsetter overordnete bestemmelser som kommunen er pliktig til å følge. Under disse bestemmelsene kan kommunen selv fastsette lokale bestemmelser, såfremt disse ikke strider imot overordnet regelverk.

Finn ut hva du kan gjøre før du bestemmer deg for hva du skal gjøre.

 

Selvbygger

Søknadspliktige tiltak som forestås av tiltakshaver selv

Søknadspliktige tiltak med bruk av ansvarlig foretak