Kart_Lundberg.pdf med angivelse av ledige tomter.

Reguleringsbestemmelser for Lundberg

Byggeklare tomter på 1 dekar for 105.000,-

Storsteinnes er kommunesenter, ligger ca 9 mil fra Tromsø sentrum.  Lundberg boligfelt, ligger i utkanten av Storsteinnes, er sørvendt med flott utsikt over Balsfjorden.  Pris pr tomt, ca kr 80.000,- + kr 25,- pr kvm.

I tillegg kommer delig, oppmåling og tinglysning. Dette utgjør kr 14237,-

Det er 2 kommunale barnehager samt en privat.  Barne- og ungdomsskole - hvor det i nærmeste framtid startes med nybygging.  Helsesenter med lege, helsesøster, jordmor og fysikalsk.  Godt tilbud inne psykiatri og rehabilitering.  Balsfjord sykehjem som også administrerer hjemmetjenesten i området.
Privatpraktiserende tannlege.

Ungdomsklubb med mange flotte aktivitetstilbud.

Dagligvarebutikker, klær, sko, kiosk, reklame/fritid, vinmonopol, blomster, kosmetikk, elektrisk, apotek, bygg mm

Aktive idrettslag og gode mulitheter for friluftsliv.  Treningsstudio.

Bilder fra Lundberg
 1 juli  029   1 juli  032
 1 juli  033   1 juli  035
 1 juli  036   1 juli  039