Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Viktig melding:

Vi endrer utseendet på hjemmesiden. I en overgang kan noe informasjon være mangelfull.

İlköğretim ve orta öğretim okulunda eğitim – içerik ve ders saatleri

Tüm okullar, derslerin ve saatlerin dağılımı için aynı kurallara uymalıdır. Kurallar her bir dersin farklı okul düzeylerinde kaç saat olacağını ve hangi ders kombinasyonlarının mümkün olduğunu göstermektedir. Ders ve saat dağılımı kurallarını Eğitim Müdürlüğünün web sitesinde bulabilirsiniz.

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Okulun, Eğitim ve Araştırma Bakanlığının hazırladığı ders ve saat dağılımına uygun olarak eğitim vermediğini düşünüyorsanız, valiliğe başvurabilirsiniz.  Bu liste, her bir dersin farklı okul düzeylerinde kaç saat olacağını ve hangi ders kombinasyonlarının mümkün olduğunu göstermektedir. Bu, 2006 yılında başlayan okul sistemi reformu (“Kunnskapsløftet”) müfredat çalışmalarının bir parçasıdır.

Okul sahipleri, okulun ders ve saat dağılımına uyduğunu belgelendirmekle yükümlüdür. Okul, aşağıdaki temel becerileri geliştirmenize öncelik verecektir

  • Kendini sözlü olarak ifade etme 
  • Kendini yazılı olarak ifade etme 
  • Okuma 
  • Hesaplama 
  • Dijital araçların kullanımı

Bu beceriler çeşitli derslerde müfredata entegre edilmiştir. Müfredatların, farklı sınıflarda nasıl başarılı olacağınıza dair açık hedefleri vardır. Normal eğitimden yeterince verim alamıyorsanız, özel eğitim alma hakkınız vardır.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

Okul sahiplerinin, gereksinimleri Eğitim Yasası hükümlerine göre yerine getirip getirmediklerinin ve eğitimin okul reformuna uygun olarak verilip verilmediğinin denetlenmesinden valilik sorumludur. Valilik, okul sahiplerinden olası bir sapmayı düzeltmelerini isteyebilir.

aaa

Lover og retningslinjer

Bakınız: Eğitim Yasası §§ 2-3, 3-2, 3-4, 4A-6, 6-4 ve Eğitim Yasası Yönetmeliği Bölüm 1 Eğitim içeriği. 1 Eğitim içeriği.

Lover

Opplæringslova

Forskrifter

Forskrift til opplæringslova

___
___

Andre opplysninger

Oppdatert:2019-01-08 09:03
Gyldig fra2018-05-03
Gyldig til2020-01-15