Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Viktig melding:

Vi endrer utseendet på hjemmesiden. I en overgang kan noe informasjon være mangelfull.

İlköğretim okulunda ev ödevlerinde yardım

İlk ve orta öğretim okullarındaki tüm öğrenciler okuldan ev ödevlerinde yardım alma hakkına sahiptir. Okul, farklı sınıflar için ev ödevlerinde yardım dağılımını kendisi belirler.

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Belediye, ilkokulda ev ödevlerinde ücretsiz yardım sunmakla yükümlüdür. Belediye, 1.–10. sınıfları için ev ödevlerinde yardımı ücretsiz olarak dağıtabilir. Ev ödevlerinde yardım, öğrencilere ev ödevlerinde yardımcı olmak için verilir ve eğitimin bir parçası sayılmaz, ancak bununla bağlantılı olarak görülmelidir. Katılım isteğe bağlıdır. Belediye, ebeveynleri ev ödevlerinde yardım hakkı ve sunulan teklif hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür. Belediye, ev ödevlerinde yardımında öğrencilerin uygun bir gözetime sahip olmasını ve psikososyal ortamın iyi olmasını sağlayacaktır.

Ev ödevlerinde yardımın amacı, öğrencilere öğrenme çalışmalarında destek vermek, başarı duygusu vermek, bağımsız çalışma için iyi koşullar sağlamak ve toplumsal farklılıkları dengelemeye yardımcı olmaktır.

Kriterier/vilkår

  • Ev ödevlerinde yardım, ilkokuldaki öğrencilere haftada en az sekiz saat olmak üzere verilmelidir.
  • Sekiz saat, belediyenin karar verdiği şekilde, 1–10 sınıflarına ücretsiz olarak dağıtılır
  • Ev ödevlerinde yardımcı olanların eğitim becerilerine sahip olmalarına gerek yoktur.
  • Sabıka kaydı şartı ev ödevlerinde yardım çalışanları için de geçerlidir
  • Öğrenci grubu, güvenlik ve eğitim açısından uygun olandan daha büyük olmamalıdır

Pris for tjenesten

Hizmet ücretsizdir.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Belediye, ilkokulda ev ödevlerinde ücretsiz yardım sunmakla yükümlüdür.

 

Bakınız

Eğitim Yasası § 10-9 Sabıka kaydı ve § 13-7a Belediyenin ev ödevlerinde yardım teklifi sunma yükümlülüğü

Eğitim Yasası Yönetmeliği Bölüm  1A İlköğretim okulundaki öğrenciler için ev ödevlerinde yardım.

Lover

Forvaltningsloven
Opplæringslova

Forskrifter

Forskrift til opplæringslova

___

Klagemulighet

Öğrenciler ve ebeveynler uygun bir psikososyal ortamın sağlanması için önlemler talep edebilirler. Belediye konuyu en kısa zamanda ele almalıdır. Karar makul bir süre içinde alınmazsa, yine de bir karar verilmiş gibi itirazda bulunabilirsiniz.

___

Andre opplysninger

Oppdatert:2019-01-08 09:02
Gyldig fra2018-05-03
Gyldig til2020-01-15