Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

På grunn av lave smittetall regionalt  vil smittetallene ikke bli oppdatert. Ved spesielle hendelser vil kriseledelsen legge ut informasjon umiddelbart på hjemmeside og facebook. 

Husk: 

Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, bruk antibac.

Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

 

Les mer

Ledsagerbevis for funksjonshemmede

Jus don leat doaimmashehttejuvvon, de sáhtát ohcat oažžut mielčuovvuduođaštusa.

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Jus don leat doaimmashehttejuvvon, de sáhtát ohcat oažžut mielčuovvuduođaštusa. Mielčuovvuduođaštusain beassá du mielčuovvu nuvttá dahje hálbbibui sisa iešguđetlágán kultur- ja astoáiggedoaluide, ja muhtun dihto johtolatfievrruide. Duođaštus addojuvvo dutnje.

  Kriterier/vilkår

  Ii leat ekonomalaš dárboárvvoštallan ohcama oktavuođas. Iige ortnegis jerrojuvvo oaččutgo oadjoruđaid. Vuolimus ahkemearri ohcciide lea dábálaččat gávcci jagi.

  Pris for tjenesten

  Mielčuovvuduođaštus lea nuvttá.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Stáhta doaimmashehttejuvvomiid ráđis leat eambbo dieđut dán ortnega birra.

  Hjelpetilbud i kommunen
  Ledsagerbevis - søknad

  Partnere

  Almmolaš ja priváhta lágidemiid lágideaddjit ja muhtin hoteallat ja fievrredanfitnodagat.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Ii leat láhkageatnegas bálvalus.

  Lover

  Forvaltningsloven

  Retningslinjer

  Retningslinjer - ledsagerbevis

  ___
 • Skjema

  Skjema

  Søknad ledsagerbevis

  Vedlegg

  Pássagovva

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Mii sáhttit bivdit cealkámuša doaktáris, dearvvašvuođaásahusas dahje suohkana dearvvašvuođa- ja sosiálasuorggis du mielčuovvudárbbu birra. Dasto dahkko mearrádus. Dábálaččat oaččut maid vuođuštusa oktanaga mearrádusain.

 • Andre opplysninger
  Gyldig fra
  2008-09-19
  Gyldig til
  2020-01-15