Det er færre kvinner enn menn som er arbeidsledige i Balsfjord (17 kvinner og 41 menn). I tillegg er det registrert

35 delvis ledige i mars 2015.

Arbeidsledigheten i Troms er nå på 2,2 prosent, mens gjennomsnittet for resten av landet ligger på 3,0 prosent.

Tiltak

Til sammen 14 personer deltar på ulike ordinære arbeidsmarkeds- og formidlingstiltak som arbeidspraksis, lønnstilskudd og arbeidsmarkedsopplæring (AMO).

Størst ledighet blant ungdom

24 (eller 41%) av de som er helt ledige i Balsfjord er «ungdom» under 30 år. Ledighetstallene for Troms viser samme tendens med størst ledighet blant ungdom..

Oppsummering/kommentar:

Arbeidsledigheten i Balsfjord er nå på 2,2 %.

De fleste av de helt ledige i Balsfjord finner vi innen følgende yrkesgrupper: reiseliv/transport (11), bygg og anlegg (14), jordbruk, skogbruk og fiske (8) og helse, pleie og omsorg (7).

I Troms rapporterer man om fortsatt gode tider i bygg- og anleggsbransjen.

Stadig flere arbeidsgivere registrerer ledige stillinger på nav.no og finner ledigmeldt arbeidskraft i NAVs database over arbeidssøkere. NAV Balsfjord formidler arbeidskraft til alle typer stillinger og vikariater, og arbeidsgivere som ønsker nærmere orientering om NAV som samarbeidspartner, er velkommen til å kontakte NAV Balsfjord.

NAV Balsfjord                                                                    

Leen Berger