LEDIGE BARNEHAGEPLASSER
 
Barnehagene i Balsfjord har noen ledige barnehageplasser fra 01.01.2010.
 
Søknad til de kommunale barnehagene sendes på elektronisk skjema som du finner her.
Alternativt kan skjema leveres i den barnehagen det søkes til. Hvis dere søker flere barnehager er det viktig at dere prioriterer mellom dem.
 
Utlysningene gjelder også de ikke-kommunale barnehagene.
Trollskogen barnehage har ledige plasser i aldersgruppen 0-7 år. Barnehagen har eget søknadsskjema. Det finner du på http://trollskog1.barnehage.no. Trykk på søknadspapirer.
 
Borgen Familiebarnehage – Laksvatn
For nærmere informasjon kontakt Hege Line Polat tlf. 41614561
 
Felles søknadsfrist: 02.11.09