I samarbeid med Tromsø Handikapforbund og våre medlemskommuner har Ishavskysten friluftsråd startet aktivitetsprosjektet Ti På Hjul i år.  Prosjektet har som mål å inspirere dere som av ulike årsaker ikke kan benytte dere av Ti På Topp tilbudet, men som gjerne vil ut på tur i våre flotte friluftsområder.

5768724_3077846.pngI samarbeid med Balsfjord, Lyngen, Tromsø, Karlsøy og Storfjord kommune og Handikapforbundet i Tromsø har friluftsrådet valgt ut 10 fine turmål som er tilpasset hjulbrukere; enten det er rullestol, barnevogn eller rullator. Det er valgt ut to turmål fra hver av medlemskommunene til friluftsrådet. Turene har ulik lengde, og er gradert som varierte eller slake. Mange har gapahuk og bålplass og turene er prøvekjørt med elektrisk kombirullestol.

-Det er viktig for oss i Ishavskysten friluftsråd at friluftsliv skal være for alle. Ikke bare de ressurssterke og dem som er prisgitt en velfungerende fysikk, men for absolutt alle. Så i Friluftslivets år har vi et enda sterkere fokus på at hverdagsfriluftslivet skal bli en naturlig del av hverdagen for oss alle. Uansett om en bruker hjul, krykker, rullator eller har skjulte handikap, sier daglig leder i Ishavskysten friluftsråd, Tine Marie Hagelin.

Les om Ti På Hjul på hjemmesiden til Ishavskysten: http://ishavskysten.custompublish.com/ti-paa-hjul.353902.no.html

Mer info:
Friluftsrådet, Handikapforbundet og varaordfører i Tromsø kommune_Ti På Hjul_Tine Marie Hagelin.jpg
To stolte jenter på Skihytta_TiPåHjul_Tine Marie Hagelin.jpg
Jægervatnet i Lyngen_Tine M Hagelin.JPG
Indre Malangen i Balsfjord_Amund Hagen Kristiansen.JPG
Ti På Hjul_brosjyre_Ishavskysten friluftsråd.pdf
Gode tips i bakken_TiPåHjul_Tine Marie Hagelin.jpg
Prosjektledere Amund og Laila_Tine M Hagelin.jpg